Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Ιστορίες άνευ προηγουμένου"

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού .

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.» (εφεξής «Διοργανωτής») με έδρα το Βαθύ Αυλίδας, 70ο χλμ Αθηνών – Λαμίας ΤΚ 32009 Ριτσώνα Εύβοιας, ΑΦΜ: 999188717, ΔΟΥ: Χαλκίδας (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία «Ιστορίες άνευ προηγουμένου», ο οποίος θα διενεργηθεί, μέσω του website http://stories.fix-beer.gr και σε ειδικό πεδίο στη σελίδα της FIX HELLAS στο facebookhttps://www.facebook.com/FixHellasBeer.

Την οργάνωση του Διαγωνισμού έχει αναλάβει να υλοποιήσει τεχνικά και να εκτελέσει για λογαριασμό του Διοργανωτή η διαφημιστική εταιρεία «SHEEPFISH ΕΠΕ» (περαιτέρω η «SHEEPFISH» ή «Τεχνικός Ανάδοχος»). Ο Διοργανωτής και η Διαχειρίστρια εταιρία προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών. Εξυπακούεται δε ότι εξαιρούνται της συμμετοχής στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑΣ, των οποίων η τυχόν συμβολή στην εν λόγω ενέργεια θα θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνο στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης των απαιτούμενων πράξεων για την ομαλή διεξαγωγή της. Εξαιρούνται επίσης, οι συνεργαζόμενες εταιρείες που συνέβαλαν στη διαδικασία υλοποίησης της ενέργειας και οι υπάλληλοί τους.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Είναι κάτω των 18 ετών β) Είναι εργαζόμενοι στην Εταιρεία του Διοργανωτή, (γ) εργαζόμενοι στην εταιρεία SHEEPFISH, (δ)συγγενείς (α΄ και β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι με τους ανωτέρω υπό (β), (γ). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15.00. (περαιτέρω τη «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

5. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής, η συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων και η αποστολή τους στην ειδική φόρμα από τον κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα. Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, είναι ενήλικοι άνω των 18 ετών, η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται από τη συμμετοχή τους στον εν λόγω Διαγωνισμό των διοργανωτριών εταιρειών, και δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα, ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει αρχικά να μπουν στην εφαρμογή στη διαδικτυακή διεύθυνση http://stories.fix-beer.gr ή στο ειδικό πεδίο στη σελίδα της FIX HELLAS στο Facebook. Η έναρξη συμμετοχής στο διαγωνισμό πραγματοποιείται αφότου ο Συμμετέχων πατήσει την επιλογή "Γράψε τη δική σου ιστορία" . Στη συνέχεια μεταφέρεται στην κατηγορία όπου θα υπάρχει πεδίο ελεύθερης γραφής μέχρι 2000 χαρακτήρες. Κατόπιν, ο Συμμετέχων εφόσον γράψει την ιστορία του και επιλέξει την Υποβολή της, σε επόμενο βήμα συμπληρώνει την ειδική φόρμα με τα στοιχεία του και επιλέγει την αποδοχή των όρων. Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν δημοσιευμένη την ιστορία που έχουν γράψει, το αργότερο μέσα σε διάστημα 48ωρών, εφόσον το περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί περάσει τον απαραίτητο έλεγχο από τον Διοργανωτή και δύνανται κατά την αποκλειστική κρίση του, να απορρίψει τη δημοσίευση συμμετοχών, των οποίων το περιεχόμενό τους προσβάλλει την εικόνα των Διοργανωτριών Εταιρειών ή τα κρατούντα ήθη, έχουν περιεχόμενο παράνομο ή ανήθικο ή υβριστικό ή δυσφημιστικό, θίγουν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου, προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, προβάλλουν τη συμμετοχή ανήλικων ατόμων, και γενικότερα κατά την γνώμη τους, δεν κρίνονται κατάλληλες για την υλοποίηση του Διαγωνισμού. Η απόρριψη θα γίνεται χωρίς να υποχρεούνται να αιτιολογήσουν την επιλογή τους αυτή. Με την έγκριση και δημοσίευση της ιστορίας, θεωρείται αυτομάτως και έγκυρη η συμμετοχή του χρήστη που την έγραψε. Οι συμμετέχοντες ή οι επισκέπτες στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού έχουν δικαίωμα να κάνουν like και share τις αναρτημένες ιστορίες στο facebook ενώ κάθε εγγραφή νέας ιστορίας σημαίνει και μία επιπλέον συμμετοχή στην κλήρωση του διαγωνισμού. Για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

6. Δώρα.

Τα δώρα του διαγωνισμού είναι τα ακόλουθα: Κάθε εβδομάδα 2 τυχεροί κερδίζουν από ένα κιβώτιο FIX Άνευ κουτί 330ml και ρετρό kit Fix Άνευ. Σύνολο 8 τυχεροί και 16 αναπληρωματικοί.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού κατόπιν κλήρωσης.

Οι κληρώσεις για την ανάδειξη συνολικά των 8 τυχερών και των 16 αναπληρωματικών θα γίνουν εβδομαδιαία ως εξής:

  • 1η κλήρωση: 06/10/2017 στις 15.00 για την ανάδειξη 2 τυχερών & 4 αναπληρωματικών που κερδίζουν από 24 τεμάχια FIX Άνευ κουτί 330ml και ρετρό kit Fix Άνευ.

  • 2η κλήρωση: 13/10/2017 στις 15.00 για την ανάδειξη 2 τυχερών & 4 αναπληρωματικών που κερδίζουν από 24 τεμάχια FIX Άνευ κουτί 330ml και ρετρό kit Fix Άνευ.

  • 3η κλήρωση: 20/10/2017 στις 15.00 για την ανάδειξη 2 τυχερών & 4 αναπληρωματικών που κερδίζουν από 24 τεμάχια FIX Άνευ κουτί 330ml και ρετρό kit Fix Άνευ.

  • 4η κλήρωση : 27/10/2017 στις 15.00 για την ανάδειξη 2 τυχερών & 4 αναπληρωματικών που κερδίζουν από 24 τεμάχια FIX Άνευ κουτί 330ml και ρετρό kit Fix Άνευ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ενώπιον διμελούς επιτροπής που θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Διοργανωτή και ένα εκπρόσωπο της Διαχειρίστριας. Η διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος στις κληρώσεις με το σύνολο των συμμετοχών τους όπως περιγράφεται παραπάνω. Τα ονόματα των νικητών που θα προκύπτουν ύστερα από κάθε κλήρωση κατά τα παραπάνω, θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο https://www.facebook.com/FixHellasBeer/(επίσημη σελίδα της Εταιρείας στο Facebook) την ίδια ημέρα της κλήρωσης. Στην εκάστοτε κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλεται το σύνολο των συμμετοχών που θα έχουν συμμετάσχει έγκυρα στον Διαγωνισμό. Εξαιρούνται οι νικητές που έχουν ήδη αναδειχθεί από το διαγωνισμό και δε μπορούν να διεκδικήσουν εκ νέου το δώρο.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

Η παραλαβή των δώρων θα πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που ο χρήστης ανακοινώθηκε νικητής μέσω της παρούσας προωθητικής ενέργειας και στις συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα καθορίσει η Διοργανώτρια Εταιρεία, για τις οποίες και θα ενημερώσει σχετικά έκαστο εκ των νικητών μέσω του προσωπικού μηνύματος του όρου 6 ανωτέρω. Οι νικητές από τις περιοχές της Αττικής θα παραλάβουν τα δώρα τους από τα κεντρικά γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας (Ελαιών 59, 145 62, Νέα Κηφισιά, Αττική). Το κόστος μετακίνησης από και προς το σημείο παραλαβής επιβαρύνει τους νικητές . Στους νικητές από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της ελληνικής επικράτειας, τα δώρα θα αποστέλλονται από τη Διοργανώτρια εταιρεία, κατόπιν σχετικής συνεννόησης. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την άπρακτη παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση των νικητών, να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια δώρα που δεν αναζητήθηκαν ή/και δεν παραλήφθηκαν έγκαιρα από τους νικητές, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσής τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Κάθε νικητής κατά την παραλαβή του δώρου του θα να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ηλικία) που θα έχει προηγουμένως δηλώσει στη Διοργανώτρια Εταιρεία είναι αληθή και ακριβή.

9. Ευθύνη

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω απευθυντέου σε αυτούς μηνύματος ή της σχετικής ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Επίσης, η παρούσα προωθητική ενέργεια σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται, δεν επικυρώνεται, δεν διαχειρίζεται από, ούτε σχετίζεται με το Facebook, το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρει. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

10. Προσωπικά Δεδομένα

Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους παρέχουν στον Διοργανωτή τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν.3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για τον σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνον για λόγους που σχετίζονται με τη διενέργεια του διαγωνισμού. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς τη συγκατάθεσή τους προς τον Διοργανωτή όπως επεξεργαστεί ή/και διαβιβάσει τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Ο συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών του στοιχείων και πρόσβασης στα στοιχεία της συγκατάθεσής του, όποτε το θελήσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 2472/1997 εφόσον επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο +302118002225.

11. Συγκατάθεση

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στον Διοργανωτή για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του. Ειδικότερα, ο Διοργανωτής δικαιούται να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο κατά την κρίση του τρόπο το όνομα του νικητή και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς φωτογραφίες αυτού, films και βίντεο, καθώς και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με συμμετοχή του στον Διαγωνισμό. Συγκεκριμένα οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους να χρησιμοποιούνται φωτογραφίες και video τους σε όποιο μέσο και με όποιο τρόπο επιθυμεί ο Διοργανωτής και αφορά διαφημιστικό σκοπό. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στον Διοργανωτή ατελώς και ρητή δήλωση ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

12. Ανάκληση Διαγωνισμού– Τροποποίηση Όρων

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους, να αναβάλει, ακυρώσει ή ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω του Διαδικτυακού Τόπο https://stories.fix-beer.grμε ημερομηνία ισχύος τους από την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο.

13.Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται το Διαδικτυακό Τόπο και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στο Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση. Εντούτοις, παρόλο που ο Διοργανωτής έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, είναι δυνατό σε οποιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτόν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι προσβλητικό ή ακατάλληλο για ανηλίκους. Ο Διοργανωτής δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι συμμετέχοντες δεν θα τοποθετήσουν υλικό στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο από άλλους συμμετέχοντες ή τους γονείς ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων. Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

14.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Ο Διοργανωτής ή οι διευθυντές ή στελέχη ή υπάλληλοι αυτού δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα δώρα που δεν αποτελούν προϊόντα της εταιρίας του ούτε για οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση των συγκεκριμένων συναυλιών.

15. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.

16. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο https://stories.fix-beer.gr

17. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

18. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και αυτόματη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και των όρων εγγραφής και χρήσης του Facebook και του Διαδικτυακού Τόπου και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.